Velkommen til Rud Gard


Skape gode opplevelser i et grønt miljø, slik at den enkelte bruker føler mestring og tilhørlighet

- Vår gard tilbyr Inn på tunet tjenester.

I tillegg til gardsdrifta tar vi alle typer grøntanlegg som hageplanlegging, drift/skjøtsel, nyanlegg.
Vi har mange års erfaring i gartnerbransjen.