Inn på tunet - Tilbud til ulike brukergrupper

Tiltaket er:

- for elever i grunn- og videregående skole som har tilpassningsvansker i tradisjonell skole

- støttekontakt i grupper

- helge, uke- og ferieavlastning

- arbeidstrening for ulike brukergrupper

 

Læringsarene:

- Rud Gard på Brøttum

- garden med ulike dyr som høner, moskusender, gullfasaner, urnorsk spelsau, hund

og kaniner. I-tillegg til gras/kornproduksjon, vedproduksjon og skogsdrift.

- garden har egen seter på Sjusjøen

 

Tilbud:

- en praktisk læringsarena hvor teori og sosial læring integreres

- pedagogisk tilpassede opplegg med utgangspunkt i aktiviteter på garden, som naturlig følger årstiden

- ha fokus på mestringsfølelse

- måltid, som en viktig del av dagen

Ta kontakt

Vi har tilbudt ipt tjenester siden 2007, og alternativ læringsarene for en ungdomsskole i kommunen siden 2008.

Vår styrke er personlig oppfølging av den enkelte.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på, eller det er noe du vil vite mer om.