Velkommen til Rud Gård!

Vi ønsker å skape gode opplevelser i et grønt miljø, slik at den enkelte bruker føler mestring og tilhørighet. I tillegg til gardsdrifta tar vi alle typer grøntanlegg som hageplanlegging, drift/skjøtsel, nyanlegg. Vi har mange års erfaring i gartnerbransjen.

Vi tilbyr også Inn på tunet-tjenester