Gartnertjenester

Vi er begge utdannet gartnere, i tillegg har Hilde en videreutdanning i hagedesign.
Vi tilbyr:
  • Nyanlegg og skjøtsel
  • Planlegging, med ferdig hageplan eller enkel befaring
  • Opparbeiding av gardsplass og støttemurer