Gartnertjenester

Hilde er utdannet gartner, og har i tillegg en videreutdanning i hagedesign.
Vi tilbyr:
  • Nyanlegg og skjøtsel
  • Planlegging, med ferdig hageplan eller enkel befaring
  • Opparbeiding av gardsplass og støttemurer