Inn på tunet

 

Tiltaket er:

 • for elever i grunn- og videregående skole som har tilpasningsvansker i tradisjonell skole
 • støttekontakt i grupper
 • helge, uke- og ferieavlastning
 • arbeidstrening for ulike brukergrupper

 

Læringsarenaene:

 •  Rud Gard på Brøttum
 • garden med ulike dyr som høner, moskusender, minigris, urnorsk spelsau, hund

og kaniner. I-tillegg til gras/kornproduksjon, vedproduksjon og skogsdrift.

 • garden har egen seter på Sjusjøen

 

Tilbud:

 • en praktisk læringsarena hvor teori og sosial læring integreres
 • pedagogisk tilpassede opplegg med utgangspunkt i aktiviteter på garden, som naturlig følger årstiden
 • ha fokus på mestringsfølelse
 • måltid, som en viktig del av dagen

 

 • Vi har tilbudt Inn på tunet tjenester siden 2007
 • Vår styrke er personlig oppfølging av den enkelte.
 • Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på, eller det er noe du vil vite mer om.