Om Rud Gard

Rud Gard er en landbrukseiendom beliggende i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Garden har vært driftet av familien Rud i flere generasjoner. I dag er Hilde Rud og Jarle Krogsrud som eier og driver.
Hverdagen består i:
  • Aktiv skogbruk og grasproduksjon
  • Inn på tunet
  • Ved salg
  • Gartnertjenester